Vergeten wikke - Vicia sativa subsp. segetalis.
Er zijn 3 variaties van deze wikkesoort, voederwikke, smalle wikke en vergeten wikke. Smalle wikke is nog niet gevonden. Vergeten wikke wel maar komt minder voor. De bladstengels monden uit in een zich vertakkende hechtdraad, waarmee de plant zich hecht aan andere planten. Van de kroonblaadjes van vergeten wikke ("vlag" en "zwaard") zijn zowel vlag en zwaard rose, met een wit hartje. Meestal zitten er 1 of 2 bloempjes in een bladoksel, soms 4. Bloeit in het voorjaar/begin zomer. Lijkt sprekend op voederwikke..
Vrij algemeen in ongemaaide bermen en velden van Nieuwegein.