Kraailook - Allium vineale.
Kraailook is een lid van de uienfamilie en schiet al vroeg in het voorjaar op. Vaak staan die bolletjes op een kluitje, zodat het lijkt op een soort graspol. Later ontwikkelt deze plant per "uitje" een tot 70 cm lange bloeistengel, met in top een kluitje piepkleine uitjes, eerst nog bedekt met een vlies maar dat verdwijnt waarna tussen de uitjes kleine paarse bloempjes op een cm-lang stengeltje tevoorschijn komen. Meestal zijn dat maar enkele bloempjes, maar soms...
In Nieuwegein algemeen maar zelden bloeiend. Ze kunnen ook oprijzen uit vrij laag struweel.